Blagajna

ŠIFARNICI

Šifarnik Vrsta blagajne omogućava raslojavanje blagajne na deviznu i domaću. Šifarnik Blagajne omogućava definiranje različitih blagajni u okviru organizacionih sektora. Šifarnik Vrste transakcija omogućava raznolik broj ulaznih i izlaznih transakcija shodno potrebama korisnikovog poslovanja.

BLAGAJNIČKI DNEVNIK

Dnevnik blagajne je poslovna funkcija koja omogućava evidenciju prometa gotovinom i ekvivalentima gotovine po različitim vrstama blagajne.

ZAKLJUČAK BLAGAJNIČKOG DNEVNIKA

Zaključivanjem blagajničkog dnevnika formira se krajnje stanje u blagajni po blagajničkom dnevniku. Prilikom otvaranja i zaključivanja blagajničkog dnevnika aktivne su različite logičke kontrole koje onemogućavaju postojanje nevalidnih situacija u blagajni.

KNJIŽENJE DNEVNIKA

Za svaki blagajnički dnevnik se poziva opcija Knjiženje dnevnika nakon čega se uspostavlja direktna veza sa Glavnom knjigom preko naloga za knjiženje čiji je izvor modul Blagajna.

Modul Blagajna omogućava obradu i knjiženje poslovnih transakcija vezanih za promet gotovinom i raznim ekvivalentima gotovine. Podržano je automatsko generisanje dokumenata – temeljnice za uplatu / isplatu. Generisani dokumenti imaju svoj hronološki broj nastajanja u blagajničkom dnevniku. Modul je direktno povezan na Glavnu knjigu.

Šifarnik Vrsta blagajne omogućava raslojavanje blagajne na deviznu i domaću.
Šifarnik Blagajne omogućava definiranje različitih blagajni u okviru organizacionih sektora.
Šifarnik Vrste transakcija omogućava raznolik broj ulaznih i izlaznih transakcija shodno potrebama korisnikovog poslovanja.
Dnevnik blagajne je poslovna funkcija koja omogućava evidenciju prometa gotovinom i ekvivalentima gotovine po različitim vrstama blagajne.
Zaključivanjem blagajničkog dnevnika formira se krajnje stanje u blagajni po blagajničkom dnevniku. Prilikom otvaranja i zaključivanja blagajničkog dnevnika aktivne su različite logičke kontrole koje onemogućavaju postojanje nevalidnih situacija u blagajni.
Za svaki blagajnički dnevnik se poziva opcija Knjiženje dnevnika nakon čega se uspostavlja direktna veza sa Glavnom knjigom preko naloga za knjiženje čiji je izvor modul Blagajna.