Blagajna 2016-12-16T12:17:27+00:00

Blagajna

Modul Blagajna omogućava obradu i knjiženje poslovnih transakcija vezanih za promet gotovinom i raznim ekvivalentima gotovine. Podržano je automatsko generisanje dokumenata – temeljnice za uplatu / isplatu. Generisani dokumenti imaju svoj hronološki broj nastajanja u blagajničkom dnevniku. Modul je direktno povezan na Glavnu knjigu.

Šifarnik Vrsta blagajne omogućava raslojavanje blagajne na deviznu i domaću.
Šifarnik Blagajne omogućava definiranje različitih blagajni u okviru organizacionih sektora.
Šifarnik Vrste transakcija omogućava raznolik broj ulaznih i izlaznih transakcija shodno potrebama korisnikovog poslovanja.
Dnevnik blagajne je poslovna funkcija koja omogućava evidenciju prometa gotovinom i ekvivalentima gotovine po različitim vrstama blagajne.
Zaključivanjem blagajničkog dnevnika formira se krajnje stanje u blagajni po blagajničkom dnevniku. Prilikom otvaranja i zaključivanja blagajničkog dnevnika aktivne su različite logičke kontrole koje onemogućavaju postojanje nevalidnih situacija u blagajni.
Za svaki blagajnički dnevnik se poziva opcija Knjiženje dnevnika nakon čega se uspostavlja direktna veza sa Glavnom knjigom preko naloga za knjiženje čiji je izvor modul Blagajna.