Kataloška prodaja

IMPORT / EXPORT PODATAKA

Poslovne funkcije koje omogućavaju dvosmjernu razmjenu podataka sa IMIS-om (poslovni partner, artikal, skladište, vrsta promjene, lager lista, prodaja, finansijsko stanje).

NARUDŽBA

Unos narudžbe i obrada na bazi postojećih podataka o poslovnom partneru (ugovor s kupcem, broj dana odgode, rabatna skala).

ISTORIJA POSLOVANJA SA POSLOVNIM PARTNEROM

Poslovna funkcija koja omogućava pregled poslovanja s poslovnim partnerom kroz pregled narudžbi i pregled plaćanja

AUTOMATSKO GENERISANJE FAKTURE NA OSNOVU NARUDŽBE

Poslovna funkcija koja omogućava automatsko generisanje fakture nakon kreiranja narudžbe.

Modul Kataloška prodaja predstavlja unapređenje poslovanja korištenjem inovacija i informacionih tehnologija, a primjena interneta daje priliku menadžmentu da u svakom trenutku prati poslovanje komercijalista na terenu. Kako se radi o direktnoj komunikaciji sa kupcem, modul osigurava prikaz kompletnog asortimana artikala, stanje zaliha, rekapitulaciju naplate, istoriju kupca. Omogućeno je kreiranje narudžbi na terenu i razmjena podataka putem interneta sa svim relevantnim IMIS modulima.

Unos narudžbe i obrada na bazi postojećih podataka o poslovnom partneru (ugovor s kupcem, broj dana odgode, rabatna skala).
Poslovna funkcija koja omogućava pregled poslovanja s poslovnim partnerom kroz pregled narudžbi i pregled plaćanja.
Poslovne funkcije koje omogućavaju dvosmjernu razmjenu podataka sa IMIS-om (poslovni partner, artikal,skladište, vrsta promjene, lager lista, prodaja, finansijsko stanje).
Poslovna funkcija koja omogućava automatsko generisanje fakture nakon kreiranja kreiranja narudžbe.