Upravljanje ljudskim resursima

SVI NEOPHODNI PODACI NA JEDNOM MJESTU

UGOVORI O RADU

Unos ugovora o radu / Rješenja za uposlenike predstavlja osnovni uslov za kvalitetnu evidenciju i uvid u posebnim poslovnim funkcijama Evidencija o radnicima (za vrste ugovora Pripravnički ugovor, Rad na određeno i Rad na neodređeno) i Evidencija lica angažovanih na radu (za vrste ugovora Ugovor za privremene poslove i Ugovor za povremene poslove).

PRATIMO TRENDOVE I ZAHTJEVE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

IMIS modul Upravljanje ljudskim resursima je dizajniran u skladu sa svim postojećim standardima i trendovima HR-a te podržavamo sve Vaše specifične zahtjeve i poslovne potrebe. Evidencija o radnicima i drugim angažovanim licima prati sve odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH, broj 92/16).

Modul Upravljanje ljudskim resursima je podsistem softverskog rješenja IMIS gdje na savremen i efikasan način vodite kompletnu evidenciju kadrova, kao što su podaci o radnom odnosu zaposlenog, sistematizacija poslova, podaci o radnom stažu uposlenika, podaci o formalnom i neformalnom obrazovanju zaposlenog, evidencija nagrada i kazni, vođenje evidencije o zdravstvenim pregledima i povredama na radu, evidencija različitih vrsta odsustava radnika, evidencija obuke zaposlenih, evidencija potrebnih isprava uposlenika (putna isprava, dozvola za rad, rješenja o radu u inostranstvu).

Osim što na jednostavan način vodite kompletnu evidenciju kadrova, modul Upravljanje ljudskim resursima omogućava pristup i svim zakonski određenim evidencijama (Evidencija o radnicima, Evidencija o licima angažovanim na radu). Dodatno, modul sadržava i napredne funkcije kao što su Procjena radnog učinka uposlenika, te Godišnji odmori.

Šifarnici definiraju podatke vezane za šifru, ime i prezime uposlenika, matične podatke, podatke o mjestu stanovanja, matičnom broju u PIO, nazivu radnog mjesta, ugovoru o radu, koeficijentu složenosti, satnici po ugovoru, šiframa radnog mjesta, stručne spreme, stručnog osposobljavanja, vrste rada i vrste prestanka radnog odnosa. Dodatne podatke također možete evidentirati preko šifarnika vrste razgovora, pohvala, povreda radne obaveze, izrečenih mjera, te podataka o zdravstvenom stanju uposlenika (ozljede, vrsta i razlog invalidnosti, osiguranja, ljekarski pregledi).

Pregled uposlenika Upravljanje ljudskim resursima je tabelarni pregled koji omogućava izmjene postojećih podataka kao i dodavanje novih. Osim generalnih podataka o uposleniku u ovom pregledu možete preko posebnih opcija evidentirati putne isprave, ozljede na radu, ljekarske preglede, ugovore o radu/rješenja, dozvole za rad, rad u inostranstvu, mirovanje radnog odnosa, nepuno radno vrijeme kod drugog poslodavca, razgovor uposlenika, pohvale uposlenika, povrede radne obaveze, itd. Osim glavnog pregleda na raspolaganju imate i specifičnije preglede poput Evidencije o radnicima (knjiga/na dan), Evidencija lica angažovanih na radu (knjiga/na dan), te preglede pohvala, razgovora te povreda radne obaveze za uposlenike Vaše kompanije.

Poslovna funkcija Procjena radnog učinka uposlenika Vam omogućava da prikupljate i analizirate radni učinak uposlenika preko izrazito fleksibilnih i efikasnih ocjena radnog učinka (anketa) koje popunjavaju uposlenici shodno postavkama ove funkcije, odnosno postojećoj hijerarhiji radnih mjesta u Vašoj organizaciji. Vrlo zanimljiva i korisna poslovna funkcija pogotovo za kompleksnije kompanije kod kojih tradicionalni alati i pristupi ne zadovaljavaju kriterije modernog HR-a.

Veoma koristan alat za kompleksnije kompanije, koji Vam omogućava da na jednostavan i automatizovan način kreirate plan godišnjih odmora, te upravljate i pratite realizaciju godišnjih odmora uposlenika.Veoma koristan alat za kompleksnije kompanije, koji Vam omogućava da na jednostavan i automatizovan način kreirate plan godišnjih odmora, te upravljate i pratite realizaciju godišnjih odmora uposlenika.Putem poslovnih funkcija u folderu Godišnji odmori u mogućnosti ste da:

  • Kreirate plan godišnjih odmora,
  • Generišete rješenja za godišnje odmore,
  • Generišete realizaciju godišnjih odmora,
  • Vršite masovnu štampu rješenja o godišnjim odmorima.

Izvještaji omogućavaju različite preglede podataka o uposlenicima (po stručnoj spremi, po radnom mjestu, po vrsti rada, po vrsti prestanka radnog odnosa, po organizacionim jedinicama, po šifri mjesta stanovanja, po šifri stručnog osposobljavanja, te karton uposlenika). Također, na raspolaganju su Vam i izvještaji o starosnoj strukturi, stažu uposlenika, uposlenicima koji su došli odnosno otišli u periodu koji Vas interesira, te ugovorima kojima se bliži istek.