Sitan inventar

ŠIFARNICI

Šifarnik Kalkulacije omogućava definisanje kalkulacija koje se koriste u modulu Sitan inventar. U okviru foldera Transakcijski nalaze se šifarnici: Nadklasa promjene, Klasa promjene, Vrsta promjene te Šeme knjiženja.

PROMJENE

Kroz poslovnu funkciju Unos promjene se rade sve promjene na Sitnom inventaru (početno stanje, ulaz, zaduženje uposlenika, povrat itd.). Poslovnom funkcijom Pregled promjena se može pregledati, vršiti izmjene i dodavati promjene.

IZVJEŠTAJI

Putem izvještaja se mogu dobiti različiti podaci i informacije o stanju i promjenama na sitnom inventaru kombinovanjem uslova za izvještaj Lista sitnog inventara u upotrebi (po učesniku/po artiklu). Poslovna funkcija omogućava eksport u Excel podataka definiranih kroz izvještaje.

UNOS INVENTURE

Poslovna funkcija Unos inventurnih lista omogućava pojedinačni unos ali i generisanje inventurnih lista za sve uposlenike. Ako nakon unosa inventurnih stanja ima razlika (višak/manjak) to će biti prikazano na Izvještaju o inventurnim razlikama

Modul Sitan Inventar omogućava evidenciju, praćenje i pregled izvještaja vezanih za zalihe koje se vode kao Sitan alat i inventar. Modul je u upotpunosti povezan sa modulom Upravljanje zalihama, te je iz njega je omogućeno i automatsko knjiženje svih poslovnih transakcija.

Šifarnik Kalkulacije omogućava d kalkulacija koje se koriste u modulu Sitan inventar.
U okviru foldera Transakcijski nalaze se šifrarnici: Nadklasa promjene, Klasa promjene, Vrsta promjene te Šeme knjiženja.

Kroz poslovnu funkciju Unos promjene se rade sve promjene na Sitnom inventaru (početno stanje, ulaz, zaduženje uposlenika, povrat itd.).
Poslovnom funkcijom Pregled promjena se može pregledati, vršiti izmjene i dodavati promjene.

Putem izvještaja se mogu dobiti različiti podaci i informacije o stanju i promjenama na sitnom inventaru kombinovanjem uslova za izvještaj Lista sitnog inventara u upotrebi (po učesniku/po artiklu). Poslovna funkcija omogućava export u excel podataka definiranih kroz izvještaje.

Poslovna funkcija Unos inventurnih lista omogućava pojedinačni unos ali i generisanje inventurnih lista za sve uposlenike.
Ako nakon unosa inventurnih stanja ima razlika (višak/manja) to će biti prikazano na Izvještaju o inventurnim razlikama