Upravljanje zalihama

ŠIFARNICI

Skladišta definiraju organizacionu jedinicu, metod vrednovanja zalihe, poreski centar, način nivelacije, vrstu zalihe i u kojoj valuti se vodi skladište. Artikli definiraju generalne podatke: vrstu (artikal, usluga), klasifikaciju, jedinicu mjere, kategoriju i tarifnu grupu. Kod povezivanja artikla sa skladištem definiraju se podaci: minimalna zaliha, maksimalna zaliha, pozicija u skladištu itd. Omogućeno je atributivno vođenje.

PRODAJA, NABAVA

Prodaja i nabava omogućavaju izradu ulaznih kalkulacija i izlaznih računa različitog tipa, čime se operateru obezbjeđuje brzo snalaženje i donošenje operativnih odluka. Operateru su dostupni podaci o stanju zaliha, cjenovniku, rabatima i posljednjim računima za konkretnog poslovnog partnera kojem izrađuje dokument. Promjenu prodaje/nabave je moguće generisati preko dostupnih otpremnica, prijemnica, narudžbi ili profaktura, kao i vršiti zbirno fakturisanje na osnovu više otpremnica.

CJENOVNICI

Cjenovnici su funkcija koja omogućava definiranje više cjenovnika za određene artikle i povezivanje sa određenom kalkulacijom. Povezivanjem cjenovnika i ugovora s poslovnim partnerom ostvaruje se čvrsta veza između politike cijena i načina kalkuliranja.

IZVJEŠTAJI

Izvještaji su grupirani u: izvještaje o zalihama, izvještaje o finansijskom prometu u skladištima, izvještaje o artiklima i izvještaje u drugoj valuti.

UGOVORI

Ugovori definiraju osnovne podatke u odnosu na poslovnog partnera: vrsta ugovora, broj dana odgode, rabat itd.

NARUDŽBE DOBAVLJAČIMA

Narudžbe su funkcija koja omogućava generiranje narudžbenica dobavljačima i praćenje njihovog toka.

PREDRAČUNI KUPCIMA

Predračuni mogu biti s rezervacijom zalihe ili bez rezervacije. Opcionalno služe kao priprema za izlaz (faktura kupcu).

INVENTURA

Inventura je specijalizovana funkcija koja omogućava: kontrolnu inventuru; inventuru koja formira manjak i višak; inveturu koja formira izlaz. Za svaku inventuru se automatski generiše popisna lista i definira koji je to skup artikala predmet inventarisanja. Omogućava rad parcijalnih inventura za pojedinačnu grupu artikala što poboljšava efikasnost poslovanja.

Modul Upravljanje zalihama omogućava korisnicima upravljanje sirovinama, materijalima, poluproizvodima, rezervnim dijelovima, sitnim inventarom na zalihi, gotovim proizvodima i robama, kao i analizu kako bi se pravovremeno predvidjeli robni tokovi i potrebe. Sve promjene koje nastaju u ovom modulu se odnose na promjenu stanja zalihe i njene vrijednosti. Putem kalkulacija i šema knjiženja direktno je povezan s računovodstvom, što rezultira automatskim generisanjem promjena u glavnoj knjizi.

Skladišta definiraju organizacionu jedinicu, metod vrednovanja zalihe, poreski centar, način nivelacije, vrstu zalihe i u kojoj valuti se vodi skladište.
Artikli definiraju generalne podatke: vrstu (artikal,usluga), klasifikaciju, jedinicu mjere, kategoriju i tarifnu grupu. Kod povezivanja artikla sa skladištem definiraju se podaci: minimalna zaliha, maksimalna zaliha, pozicija u skladištu i itd. Omogućeno je atributivno vođenje.

Ugovori definiraju osnovne podatke u odnosu na poslovnog partnera: vrsta ugovora, broj dana odgode, rabat itd.
Cjenovnici su funkcija koja omogućava definiranje više cjenovnika za određene artikle i povezivanje sa određenom kalkulacijom. Povezivanjem cjenovnika i ugovora s poslovnim partnerom ostvaruje se čvrsta veza između politike cijena i načina kalkuliranja.
Izvještaji su grupirani u: izvještaje o zalihama, izvještaje o finansijskom prometu u skladištima, izvještaji o artiklima i izvještaji u drugoj valuti.

Prodaja i nabava omogućavaju izradu ulaznih kalkulacija i izlaznih računa različitog tipa,
čime se operateru obezbjeđuje brzo snalaženje i donoženje operativnih odluka. Operateru su dostupni podaci o stanju zaliha, cjenovniku, rabatima i posljednjim računima za konkretnog poslovnog partnera kojem izrađuje dokument. Promjenu prodaje/nabave je moguće generisati preko dostupnih otpremnica, prijemnica, narudžbi ili profaktura, kao i vršiti zbirno fakturisanje na osnovu više otpremnica.

Narudžbe su funkcija koja omogućava generiranje narudžbenica dobavljačima i praćenje njihovog toka.
Predračuni mogu biti s rezervacijom zalihe ili bez rezervacije. Opcionalno služe kao priprema za izlaz (faktura kupcu).

Inventura je specijalizovana funkcija koja omogućava: kontrolnu inventuru; inventura koja formira manjak i višak; invetura koja formira izlaz. Za svaku inventuru se automatski generiše popisna lista i definira koji je to skup artikala predmet invetarisanja.
Omogućava rad parcijalnih inventura za pojedinačnu grupu artikala što poboljšava efikasnost poslovanja.