Upravljanje auto gumama

ŠIFARNICI

Šifarnici definiraju podatke vezane za marku, tip, proizvođača, dimenziju, vremenski uslov, poziciju ugradnje, skladište, te vrste promjene gume kao i unos/pregled svih postojećih guma.

PROMJENE

Poslovna funkcija omogućava unos i pregled kretanja pojedinačnih guma (eksterni ulaz/izlaz u skladište, preskladištenje, stavljanje/skidanje na vozilo, protektiranje itd.).

IZVJEŠTAJI

Izvještaji omogućavaju različite preglede podataka za lager listu, gume na vozilu odnosno skladištu (neamortizovane/amortizovane/nisu ispunile normu/ispunile normu). Sve izvještaje je moguće eksportovati u Excel.

OBRAČUN AMORTIZACIJE

Poslovna funkcija obračun amortizacije omogućava da se na osnovu podataka o pređenim kilometrima i/ili starosti auto guma izvrše ispravke vrijednosti (otpis auto guma).

Modul Upravljanje auto gumama služi za evidentiranje podataka, te praćenje kretanja i ciklusa auto guma.

Šifarnici definiraju podatke vezane za marku, tip, proizvođača, dimenziju, vremenski uslov, poziciju ugradnje, skladište, te vrste promjene gume kao i unos/pregled svih postojećih guma.
Poslovna funkcija omogućava unos i pregled kretanja pojedinačnih guma (eksterni ulaz/izlaz u skladište, preskladištenje, stavljanje/skidanje na vozilo, protektiranje itd.).
Izvještaji omogućavaju različite preglede podataka za lager listu, gume na vozilu odnosno skladištu (neamortizovane/amortizovane/nisu ispunile normu/ispunile normu). Sve izvještaje je moguće eksportovati u Excel.
Poslovna funkcija obračun amortizacije omogućava da se na osnovu podataka o pređenim kilometrima i/ili starosti auto guma izvrše ispravke vrijednosti (otpis auto guma).