Upravljanje vozilima

ŠIFARNICI

Šifarnici definiraju podatke vezane za marku, tip, vrstu, boju, konstruktivnu izvedbu, dimenziju, opremu, potrošnju goriva, vrstu osiguranja, te štetu nastalu na vozilu.

IZVJEŠTAJI

Izvještaji su grupirani u: izvještaje o vozilima, registracijama, licencama, opremi, utrošcima i potrošnji goriva.

UPRAVLJANJE VOZILIMA

Poslovna funkcija omogućava unos vozila i definiranje podataka shodno parametrima definiranim u Šifarnicima (marka, tip i vrsta vozila, garažni i registarski broj, broj šasije i motora, tahograf, podaci o nabavi i vlasništvu).

DODATNI PODACI ZA VOZILO

Podaci definirani u modulu Upravljanje vozilima se automatski reflektiraju u srodnim modulima poput Putnog naloga, Servisa i Sistema notifikacija.

Modul Upravljanje vozilima, nije standardni IMIS modul, te omogućava evidentiranje različitih podataka o vozilima koja su u upotrebi u vašoj kompaniji. Ovdje definirani podaci se automatski reflektiraju u srodnim modulima poput Putnog naloga, Servisa i Sistema notifikacija.

Šifarnici definiraju podatke vezane za marku, tip, vrstu, boju, konstruktivnu izvedbu, dimenziju, opremu, potrošnju goriva, vrstu osiguranja, te štetu nastalu na vozilu.
Izvještaji su grupirani u: izvještaje o vozilima, registracijama, licencama, opremi, utrošcima i potrošnji goriva. Svi izvještaji se mogu kreirati na osnovu relevantnih parametara.
Ova funkcija omogućava da izvještaje za modul Upravljanje vozilima exportujete u Excel.
Poslovna funkcija omogućava unos vozila i definiranje podataka shodno parametrima definiranim u Šifarnicima. Dostupne su i brojne dodatne funkcionalnosti vezane za registraciju, licence, očitavanje tahografa, potrošnju, servise, preventivne preglede, te ugrađene dijelove na vozilu.