Softversko rješenje za sve djelatnosti

IMIS® integrirana poslovna aplikacija ispunjava sve zahtjeve za savremeno poslovanje proizvodnih, trgovačkih, uslužnih i svih ostalih privrednih subjekata bez obzira na njihovu veličinu.

Proizvodnja

Ugradili smo niz funkcija i parametara prilagođenih raznolikim vidovima proizvodnih djelatnosti kojima osiguravamo efikasnije i profitabilnije poslovanje naših korisnika.

Proizvodnja

IMIS® kao ERP sistem pomaže proizvodnim kompanijama da efikasnije upravljaju troškovima poslovanja, da povećaju profitabilnost i da brže generišu informacije potrebne za važne odluke o tržišnim aktivnostima.

Iako veličine kompanija i kompleksnosti proizvodnog procesa variraju, IMIS raspolaže nizom funkcija i parametara, čijim podešavanjem je omogućena jedinstvena prilagodba specifičnim procesima i konkretnim zahtjevima naših korisnika.

Bez obzira kojom vrstom proizvodnje se bavite, IMIS Vam omogućava:

putem korištenja radnih naloga
saznavanjem direktnih troškova po radnom nalogu
kroz usporedbe po radnom nalogu i sučeljavanje odnosa planirano- ostvareno
Kroz automatsko saznavanje optimalnih količina sirovina potrebnih u procesu proizvodnje za određeni datumski opseg.

Veleprodaja

Dizajnirali smo jedinstveno softversko rješenje za trgovačke kompanije koje pruža neograničene mogućnosti i unikatan komfor za implementaciju svih aspekata poslovanja Vaše kompanije.

Veleprodaja

Za trgovačke kompanije smo dizajnirali originalno softversko rješenje koje može, bez premca, zadovoljiti i najkompleksnije modele trgovine bilo da se radi o artiklima ili uslugama. Prije svega, izrada kalkulacija pruža neograničene mogućnosti po broju kalkulativnih elemenata i učesnika, dok neograničen broj vrsta transakcija pruža unikatan komfor za implementaciju svih različitosti koje ima Vaša kompanija.

Politika cijena i cjenovnici mogu biti usmjereni na pojedina skladišta, grupe ili pojedinačne artikle i usluge, pa čak i pojedinog kupca.

Budite sigurni da ćete s IMIS-om kao sveobuhvatnim i fleksibilnim ERP rješenjem:

gdje prilikom nastanka dokumenata postoji direktna veza sa računovodstvom i PDV evidencijom, odnosno stanja obaveza i potraživanja se automatski ažuriraju.
kroz dostupnost velikog broja informacija kao što su kupčev količinski/vrijednosni limit, asortiman, posljednja narudžba, odobreni rabati, te stanje zaliha artikla
kroz mogućnost dobijanja izvještaja o minimalnim i maksimalnim zalihama artikala što poboljšava proces optimalne nabave
Kroz mogućnost davanja direktnih finansijskih knjižnih odobrenja prilikom izrade izlaznih faktura.
kroz parametrizaciju ugovora i ugovorenih podataka za poslovnog partnera, što omogućava da se poslovni procesi odvijaju u skladu sa ugovorenim uslovima

Veledrogerije

Ugradili smo niz pogodnosti u operativnom i izvještajnom dijelu IMIS-a, posebno prilagođenih prodaji lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda

Veledrogerije

Višegodišnje iskustvo i uspješna saradnja s domaćim kompanijama koje se bave trgovinom lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima, rezultirali su ugradnjom niza pogodnosti u operativnom i izvještajnom segmentu IMIS modula Upravljanje zalihama.

IMIS poslovne funkcionalnosti u cjelosti podržavaju:

koja vam pruža mogućnost dobijanja velikog broja izvještaja o stanju zaliha i prometu lijekova, te olakšava snalaženje prilikom prodaje jer se pretraživanje lijekova može vršiti po generici.
kao što su ATC kod, oblik i jačina lijeka, što olakšava pripremu ponuda za tendere
kroz mogućnost postojanja jednog ili više ugovora za jednog poslovnog partnera, datumska komponenta važenja ugovora, mogu postojati tenderski ugovori, ugovor za artikle sa esencijalne liste, komercijalni ugovori…
kroz formiranje skala broj dana odgode plaćanja i sučeljavanjem sa otvorenim stavkama u računovodstvu mogu se formirati automatska knjižna odobrenja za period. Postoji mogućnost i ručnog formiranja knjižnog odobrenja.
kroz definiranje uslova skladištenja, vrsta šifarskog atributa, te atributnih podataka za artikal

Distribucija

Razvijamo brojna rješenja orijentirana ka potrebama korisnika koji se bave distribucijom, poput ambulantne i kataloške prodaja, kreiranje kanala prodaje i distribucije, isporuka po rokovima trajanja i serijama, komisioniranje i automatizovana kontrola robe prije isporuke.

Distribucija

Inovativnost u iskorištavanju svih mogućnosti savremene informacione tehnologije, pruža Vam kao distributeru priliku da dobijete mnogo aktivniju ulogu u lancu raspodjele vrijednosti od Vašeg dobavljača do Vašeg kupca.

Praćenjem potražnje, detektovanjem trendova i uvođenjem novih strategija, u prilici ste da postavljate uslove dobavljačima dok istovremeno garantujete zadovoljstvo Vašim kupacima.

Prednosti IMIS-a i funkcionalnosti prilagođene djelatnosti poput distribucije stvaraju realne pretpostavke da:

razvili smo mnoge vidove povezivanja IMIS aplikacije sa drugim softverskim rješenjima koji su orijentisani na poboljšavanje distribucije i komercijalnih poslova u okviru kompanije.
Omogućeno je kreiranje narudžbi na terenu i razmjena podataka putem interneta sa svim relevantnim IMIS modulima. Putem automatskog naručivanja robe direktno na terenu, ostvaruje se mogućnost formiranja brojnih asortimana od kupca do kupca. Također, na osnovu pristiglih narudžbi u centrali formiranjem linija za komercijaliste ubrzava se otprema i distribucija robe kupcima.
Komercijalisti na terenu su dostupne informacije o historiji i kupovnim preferencijama klijenta. Kroz direktnu komunikaciju sa kupcem, modul osigurava prikaz kompletnog asortimana artikala, stanje zaliha, rekapitulaciju naplate što komercijalisti omogućava donošenje boljih operativnih odluka.

Maloprodaja

Sveprisutna automatizacija i centralizacija podataka sa praćenjem u realnom vremenu glavne su odlike našeg softvera prilagođenog maloprodajnim kompanijama.

Maloprodaja

Za kompanije koje imaju maloprodajne objekte bez obzira na veličinu, broj kasa i prostornu udaljenost obezbijedili smo brz, jednostavan i pouzdan softver za POS sistem uključujući upravljanje zalihama sa sveprisutnim praćenjem podataka o prodaji u realnom vremenu. Veliki izbor izvještaja namijenjenih menadžmentu predstavlja ultimativan alat za efikasnije donošenje odluka. Za poslovne modele koji imaju veleprodaju koja snabdijeva vlastitu maloprodaju, IMIS® osigurava samostalan i nesmetan rad POS sistema (FrontOffice), dok se sav rad vezan za ulaze, promjenu cijena, odobravanje promjena vrši u BackOffice-u.

Primjenom odlika IMIS-a koje se reflektiraju sveprisutnom automatizacijom i slivanjem svih aspekata poslovanja maloprodajnih objekata u glavnu bazu podataka, uvjereni smo da ćete:

kroz slijevanje svih podataka o zaključcima kasira i prodaji po artiklima na jedno centralno mjesto bez obzira na broj poslovnica i prodajnih mjesta, što pruža mogućnost efikasnih i pravovremenih informacija različitim sektorima u okviru kompanije
kroz mogućnost prilagodbe funkcionalnosti modula korisnikovim poslovnim potrebama. Ukoliko se prodaja vrši bez obzira na zaduženje skladišta, direktno se postiže brzina i efikasnost rada. Međutim, ukoliko se funkcionalnostima ne dozvoljava prodaja artikla bez zaduženja skladišta, osiguravamo da operateri u svakom trenutku imaju tačnu informaciju o stanju zaliha.
kroz mogućnost postavljanja minimalnih i maksimalnih zaliha za svaki pojedinačni artikal i mogućnost dobijanja izvještaja koji alarmiraju o maksimalnim i minimalnim zalihama.
kroz funkciju kartičnog poslovanja i različitih vrsta kartica sa različitim popustima za poslovne partnere.
kroz mogućnost da pojedinačni artikal može imati različite cijene po poslovnicama /prodajnim mjestima u okviru kompanije.
kroz mogućnost kreiranja i dobijanja velikog broja izvještaja o prometu i realizaciji po prodajnim mjestima, kao i na nivou kompletnog preduzeća.
kroz mogućnost definiranja niza korisničkih prava koja odgovaraju stvarnim potrebama i radnim mjestima uposlenih (tako operaterima može biti dozvoljeno zaključivati ali ne i stornirati račune, dok poslovođa ima sva prava i uvid u stanje zaliha, prodaju i zaključak kasira).

Plasman štampe

Razvili smo veoma pouzdan softver za planiranje i isporuku novinskih izdanja kao posljedicu informatičkog izazova da implementiramo u IMIS specifičnosti ove djelatnosti.

Plasman štampe

Implementirali smo vodećim izdavačkim i medijskim kućama kvalitetan i veoma pouzdan softver za planiranje tiraža štampe i isporuku po fizičkim kanalima distribucije. Planiranje se vrši na dnevnom nivou, vraćena štampa (remitenda) se evidentira po svakom mjestu isporuke, a obračun i fakturisanje imaju datumsku komponentu koju određuje sam korisnik.
IMIS® modul Plasman štampe je namijenjen svim izdavačkim kućama koje trebaju informatičku podršku za upravljanje procesima planiranja i distribucije štampe.

Specifičnosti kod izdavanja novina kao što su: životni vijek proizvoda, remitenda, dnevna dostava, fizički kanali distribucije i fakturisanje po izboru predstavljale su za nas informatički izazov, te smo IMIS funkcionalnostima obezbijedili da:

Kroz mogućnost definiranja različitih planova tiraža, tiražiranja na osnovu ranijih tiraža – povećanje/smanjenje, te kroz definiranje procenta očekivane remitende
Kroz mogućnost fleksibilnog unosa informacija o remitendi (dnevno, periodično, automatizirano, analitika/sintetika).
Kroz mogućnost definiranja parametara za različite vrste obračuna poput pretplate, kućne dostave, kolportera, komisioni obračuni, kupci, obračun proizvodnje, obračuni unaprijed itd.
Podržano je fleksibilno fakturisanje na osnovu obračuna, gdje se ostvaruje i automatska veza sa modulom Računovodstvo.
Kroz dobijanje pravovremenih i kvalitetnih informacija na dnevnom nivou, sa krucijalnom integracijom izvještajnog segmenta sa modulom Računovodstvo.

Građevinarstvo

Ugradili smo brojne funkcije praćenja i kontrole realizacije građevinskih projekata kao i primjenu raznolikih parametara i evidenciju podataka svih nivoa

Građevinarstvo

Bilo da je Vaša kompanija specifična u pogledu veličine, posla, nivoa specijalizacije ili angažovanja kooperanata, mi smo obezbijedili veliku fleksibilnost u našem poslovnom softveru. Raznolikost parametara sistema omogućava detaljnu evidenciju podataka na nivou organizacione jedinice, projekta, radnog naloga, aktivnosti, zaposlenika i drugih analitika. Informacije o prihodima i rashodima, sintetizovane ili detaljističke, mogu se dobiti u svakom trenutku.

IMIS kao integrirana poslovna aplikacija ima potencijal da riješi specifične probleme koje građevinske kompanije imaju prilikom praćenja i kontrole realizacije projekata, te ćete s našim poslovnim rješenjima:

Svi podaci o rashodima i prihodima po pojedinim objektima bez obzira na njihov broj se slijevaju na jedno centralno mjesto, što pruža mogućnost efikasnih i pravovremenih informacija različitim sektorima u okviru kompanije
Svaki uneseni podatak (bilo da se radi o rashodu ili prihodu) se evidentira tako što se pridružuje radnom nalogu ili organizacionoj jedinici na koju se rashod ili prihod odnosi.
Kroz brojne izvještaje koji prate prihode po pojedinim projektima, kao i mogućnost agregiranja izvještaja na nivou kompanije. Istovremeno, razvijena je mogućnost da se svi rashodi kako fiksni tako i varijabilni vežu za projekat kojem pripadaju (trošak radne snage, amortizacija, sirovine i materijal).
Kroz praćenje ugovora za nabavku sa dobavljačima i uslova ugovoreno-realizovano, što omogućava optimalan izbor najboljeg dobavljača za pojedinu sirovinu i materijal.
Kroz mogućnost pravljenja različitih inventura stalnih sredstava, koje se mogu vršiti po pojedinom objektu-organizacionoj jedinici, ali i na nivou kompanije omogućena je i funkcija kontrolne inventure koja pruža izvještaje o manjkovima stalnih sredstava s time da se razduženje ne generiše.

Transport

Razvili smo posebna rješenja za kompanije koje se bave autobuskim prevozom putnika u vidu elegantnih i korisnički orijentiranih funkcionalnosti za rezervaciju i prodaju karata

Transport

Za kompanije koje se bave autobuskim prevozom putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju razvili smo posebna rješenja za rezervaciju i prodaju prevoznih karata. U IMIS modulima Autobuska stanica i Blagajna zaduženja/razduženja inkorporirani su podaci o vozilima, linijama, redu vožnje, te cjenovnicima za pojedine relacije. Za domaće i međunarodne linije se vrši automatski obračun PDV-a.

S IMIS-om kao sveobuhvatnim i fleksibilnim ERP-om Vi ćete:

Svi podaci o zaključcima kasira, prodaji karata, bez obzira na broj prodajnih mjesta slijevaju se na jedno centralno mjesto, što pruža mogućnost efikasnih i pravovremenih informacija različitim sektorima u okviru kompanije
Kroz pravovremene informacije operateru na prodaji, koji ima slikovit uvid o stanju prodatih, rezervisamih i dostupnih mjesta za svaku pojedinačnu liniju
Kroz mogućnost dobijanja brojnih izvještaja kako po prodajnim mjestima tako i na nivou kompanije
Kroz mogućnost koje pruža web prodaja, odnosno on-line rezervacija, čekiranja i prodaje karata
Kroz niz sistemski definiranih korisničkih prava koja odgovaraju stvarnim potrebama i radnim mjestima uposlenih, tako da se odgovornim osobama mogu dodijeliti sva prava i uvid u stanje prodatih karata i zaključak prodaje, dok je operaterima omogućena prodaja, ali ne i storniranje karata.

Servis vozila

Efikasnost servisnih usluga te ekspeditivno reagovanje na zahtjeve klijenata specifične su odlike naših softverskih rješenja za djelatnost servisiranja vozila.

Servis vozila

Infosoft u svojoj ponudi ima i softversko rješenje za održavanje i servisiranje vozila. IMIS modul Servis vozila omogućava Vašoj kompaniji da brzo reaguje na zahtjev klijenta i efikasnom servisnom uslugom riješi njegov problem. Za servise je uobičajena zamjena dijelova, pa relevantne informacije o zalihama, učestalosti ugradnji, troškovima nabavke značajno doprinose uštedama i povećavaju profitabilnost.

Ako se Vaša kompanija bavi servisiranjem vozila ili imate servis u nekoj drugoj branši, a trebate kvalitetan poslovni softver za upravljanje cjelokupnim poslovanjem s IMIS-om ćete:

Kroz brz, jednostavan i kompletan proces primopredaje (vlastitih i vozila poslovnih partnera)
Kroz detaljno praćenje vozila u Servisu pomoću poslovnih funkcija Tehnička kontrola, Zahtjev za izvršenje, Primopredaja, Izdavanje radnih naloga, Trebovanje dijelova/materijala, Kontrola otvorenih radnih naloga, obračun i fakturisanje, te Praćenje reklamacija.
Kroz evidenciju Intervencija na terenu, odnosno mogućnost evidencije popravaka urađenih na licu mjesta.
Kroz poslovne funkcije istorijat radova, trebovanja, zamjene dijelova, redovnih, vanrednih servisa, radnih operacija, radnih sati uposlenika.
Kroz pravoremena upozorenja poslovne funkcije Sistem notifikacija (za redovne servise, zamjenu dijelova kojima se bliži istek roka trajanja itd.)
Kroz analizu izvještaja po različitim segmentima (vozila, organizacione jedinice, servisi, eksploatacioni rokovi, realizacija po uposlenicima-serviserima)
Kroz integrisanost sa drugim IMIS modulima kao što su Računovodstvo, Upravljanje zalihama, Obračun plata u vidu mogućnosti automatskog fakturisanja na osnovu radnih naloga i trebovanja, automatskog knjiženja, te evidencije radnih sati.

Uslužne djelatnosti

IMIS na najbolji način udovoljava zahtjevima ugostiteljskih djelatnosti, jer nudimo sveobuhvatan i integriran softver za upravljanje poslovanjem.

Uslužne djelatnosti

Kao savremen i integriran softver za upravljanje poslovanjem IMIS na najbolji način izlazi u susret svim zahtjevima na području uslužnih djelatnosti. Bez obzira da li je pružanje usluga glavna ili sporedna djelatnost Vaše kompanije, IMIS podržava sve aspekete rada u ugostiteljskim objektima, a samu uslugu tretira kao i svaki drugi artikal u asortimanu Vaše ponude. Usluge možete klasificirati, tarifirati, dodijeliti im fleksibilne cjenovnike, fakturisati zajedno s materijalom, proizvodom ili robom.

Primjenom ERP odlika IMIS-a koje se reflektiraju sveprisutnom automatizacijom i slivanjem svih aspekata poslovanja maloprodajnih objekata u glavnu bazu podataka, uvjereni smo da ćete:

bez obzira na broj prodajnih mjesta svi podaci vezani za dnevne zaključke kasira i prodaju po artiklima slijevaju se na jedinstveno centralno mjesto, što pruža mogućnost efikasnih i pravovremenih informacija različitim sektorima u okviru Vaše kompanije
Kroz mogućnost definiranja sastavnica za svaki pojedinačni proizvod koji se prodaje, što u konačnici pruža mogućnost utvrđivanja planiranih troškova sirovina po pojedinačnom artiklu i upoređivanje sa stvarnim troškovima.
Formiranjem zaključka kasira automatski se generiše prodaja razduženja kao i utrošak sirovina i materijala, što omogućava uporedno praćenje zaliha skladišta gotovih proizvoda i skladišta sirovina i materijala.
Kroz sistemski definirane uloge i djelokruge rada zaposlenih, na način da su osoblju dodijeljeni različiti reoni za posluživanje, te da jedan ili više zaposlenih može vršiti naplatu i izdavati fiskalne račune. Ovakav pristup omogućava da konobari mogu predočiti narudžbenice kasiru, koji zatim vrši naplatu i izdavanje fiskalnih računa na osnovu evidencije o narudžbenicama
Kroz korištenje brojnih izvještaja o prometu i realizaciji po prodajnim mjestima kao i na nivou kompanije posebno koncipiranih za potrebe menadžmenta.
Kroz niz sistemski definiranih korisničkih prava koja odgovaraju stvarnim potrebama i radnim mjestima uposlenih, tako da se odgovornim osobama mogu dodijeliti sva prava za uvid u stanje zaliha, prodaju i zaključak kasira, dok je kasirama omogućena prodaja, ali ne i storniranje računa.

Javne usluge

Razvili smo module sa svim karakteristikama potrebnim za pružanje komunalnh usluga, sa naglaskom na kontinuiranom održavanju, preciznom planiranju i racionalnom ulaganju

Javne komunalne usluge

Kompanije koje imaju veoma obimnu i složenu infrastrukturu moraju posebnu pažnju obratiti na njeno kontinuirano održavanje, planiranje budućih investicija i provođenje tendera za javnu nabavku.

Infosoft je razvio posebne module Obračun toplotne energije i Nabavka potpuno integrisane sa ostalim modulima IMIS-a. S IMIS-om kao sveobuhvatnim i fleksibilnim ERP-om Vi ćete:

svi podaci o masovnom fakturisanju po prodajnim mjestima se slijevaju se na jedno centralno mjesto, što pruža mogućnost efikasnih i pravovremenih informacija različitim sektorima u okviru kompanije
kroz automatiziran proces zaduživanja klijenata i praćenje naplate, kao i kroz automatsko KIF-iranje i knjiženje masovnog fakturisanja.
kroz izvještavanje po različitim segmentima, kako po prodajnim mjestima tako i na nivou kompanije. Funkcionalnostima je omogućeno praćenje pojedinačnih javnih nabavki i njihove realizacije, te sučeljavanje plana javnih nabavki sa realinim ostvarenjem.
kroz praćenje ugovora poslovnih partnera fizičkih i pravnih lica, proizvodnje i potrošnje toplotne energije.
kroz integraciju specifičnosti poslovanja u jedinstven poslovni softver,
kroz pravovremene informacije operateru o stanju potraživanja i obaveza kranjeg korisnika.

Promet naftom

Specifičnosti poslovanja naftnih kompanija su ugrađene u sve aspekte naših modula, bilo da se korisnici bave maloprodajom ili veleprodajom sa neograničenim mogućnostima definiranja uslova prodaje i naplate, politika cijena i izvještavanja.

Benzinske pumpe

Bez obzira da li se kompanije bave veleprodajom ili maloprodajom nafte i naftnih derivata, pružamo velike mogućnosti u vidu slobodnog parametriziranja cjenovnika, akcija, ugovara sa poslovnim partnerima, te kartičnim poslovanjem. Maloprodaja je podržana sa svim funkcionalnostima i alatima za prodaju goriva, pregled zaključaka, smjena, totala, te relevantnim izvještajima. Korisnicima je od velike koristi automatizacija procesa pravljenja zbirnih faktura na osnovu ugovorenih parametara i izvršenih isporuka (u maloprodaji). IMIS nudi potpunu integraciju sa eksternim softverima i opremom, neophodne izvještaje u skladu sa zakonskim regulativama, kao i brži pristup i intuitivnije slanje podataka u zadatim formatima.

S IMIS®-om kao sveobuhvatnim i fleksibilnim ERP-om Vi ćete:

kroz definiranje asortimana, prodajnih lokacija, ugovorenih količina i limita za određeni ugovor što omogućuje praćenje realizacije ugovorenih količina, kao i naplativosti putem formiranja limita,
kroz definiranje kartica za određeni ugovor sa svim potrebnim informacijama (podacima o poslovnom partneru, vozaču i/ili vozilu, asortimanu te količinskom limitu na nivou kartice).
kroz jednostavan i efikasan način zaključivanja smjena, saznavanja stanja po pištoljima za točenje, kao i zaključak trgovanja za određeni datum.
kroz pravovremenu razmjenu podataka između benzinskih pumpi i same direkcije, u okviru koje su informacije o prometu i prodaji naftnih derivata svih pojedinih benzinskih stanica dostupne u realnom vremenu.
Zbirno fakturisanje se generiše na osnovu podataka prodaje putem kartičnog poslovanja, dok je sam proces davanja naknadnih knjižnih odobrenja poslovnim partnerima kranje intuitivan i automatizovan
kroz mogućnost dobijanja brojnih izvještaja potrebnih za računovodstvo (o potraživanjima i obavezama, kašnjenju naplata i ročnost), te za upravljanje zalihama (promet po organizacionim jedinicama, datumskom opsegu, artiklu ili grupi artikala, te o prodaji i nabavci za određenog poslovnog partnera)

Apoteke

Ugradili smo niz pogodnosti u operativnom i izvještajnom dijelu IMIS-a, posebno prilagođenih prodaji lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda.

Apoteke

Višegodišnje iskustvo i uspješna saradnja s domaćim kompanijama koje se bave trgovinom lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima, rezultirali su ugradnjom niza pogodnosti u operativnom i izvještajnom segmentu IMIS modula Upravljanje zalihama i Apoteka.

IMIS poslovne funkcionalnosti u cjelosti podržavaju:

kroz mogućnost formiranja esencijalnih lista i lista pomagala, na osnovu kojih se vrši formiranje zbirnih faktura po kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja.
Svi podaci iz poslovnica (npr. računi, evidentirani recepti) se slijevaju u direkciju što pruža mogućnost zbirnog fakturisanja s centralnog jednog mjesta, te rezultira pružanjem efikasnih i pravovremenih informacija različitim sektorima u okviru kompanije.
koja vam pruža mogućnost dobijanja velikog broja izvještaja o stanju zaliha i prometu lijekova, te olakšava snalaženje prilikom prodaje jer se pretraživanje lijekova može vršiti po generici.
kroz definiranje serija i rokova trajanja i operatersku mogućnost uvida u stanje zaliha (komercijalnih/esencijalnih) prilikom prodaje, te evidenciju dodatnih podataka kao što su ATC kod, jačina, oblik, pakovanje artikla itd.
kroz nesmetanu prodaju artikala bilo sa esencijalne ili komercijalne liste bez obzira na stanje zaliha. Pojedini artikli se tako mogu prodavati prema cijenama sa važeće esencijalne liste ali sa (zaduženjem) komercijalnog skladišta.
Kroz uvođenje kartičnog poslovanja što poboljšava odnose s kupcima kranjim korisnicima.

Odaberite svoju djelatnost:

VELEPRODAJA
VELEDROGERIJE
MALOPRODAJA
PROMET NAFTOM
APOTEKE
USLUGE
PROIZVODNJA
DISTRIBUCIJA
PLASMAN ŠTAMPE
GRAĐEVINARSTVO
TRANSPORT
SERVIS VOZILA
JAVNE USLUGE
 •   Veleprodaja
 •   Veledrogerije
 •   Maloprodaja
 •   Promet naftom
 •   Apoteke
 •   Uslužne djelatnosti
 •   Proizvodnja
 •   Distribucija
 •   Plasman štampe
 •   Građevinarstvo
 •   Transport
 •   Servis vozila
 •   Javne usluge
Nazad