Razvoj softvera

U Infosoft-u nudimo usluge kao što su razvoj softvera, podešavanje naših aplikacija, migraciju podataka i integraciju IMIS-a sa softverskim aplikacijama drugih isporučioca softvera.

Razvoj softveraRazvoj softvera

Pored naših standardnih aplikacija prilagođenih različitim djelatnostima mi Vam možemo pomoći da efikasnije upravljate poslovnim procesima dizajniranjem i razvojem novih modula i funkcija po Vašoj mjeri.

Infosoft pomaže kompanijama kao što je Vaša da:

Nastavite svoje poslovne procese
bez dodatnih troškova
Svedete troškove budućeg održavanja poslovnog softvera na minimum
Unapređujte poslovne operacije kreiranjem novih funkcionalnosti IMIS-a
Koristite naše resurse za izgradnju informacionog sistema koji unapređuje Vaše poslovanje

Nećete naći isporučioca poslovnog softvera koji je pripremljeniji i posvećeniji zadovoljavanju Vaših zahtjeva. Brzina razvoja naših novih rješenja prati tempo ostvarivanja Vaših ciljeva.