Implementacija softvera

Poslovne promjene stižu u Vašu kompaniju iz različitih izvora, uključujući rast, konsolidaciju, intenziviranje konkurencije, i tako utiču na predefinisanje Vaših prioriteta.

ImplementacijaImplementacija

Osim fleksibilnih rješenja koja obezbjeđujemo u samom IMIS-u, na raspolaganju Vam je i naš tim za podršku koji ima akumulirano znanje i iskustvo o poslovnim procesima, te praktično dokazanu metodologiju rada u implementaciji IMIS-a.

Najznačajniji efekat implementacije je taj što IMIS-a ne mijenja filozofiju i način Vašeg poslovanja, nego se parametri informacionog sistema postavljaju prema Vašim poslovnim navikama.
Koristimo najbolju praksu kako bi implementirali IMIS brzo i efikasno pri čemu ne ugrožavamo redovne dnevne zadatke neposrednih korisnika. Implementacija teče tokovima koji Vama odgovaraju, a uspjeh je mjerljiv u kratkom roku.
Proces implementacije uobičajeno planiramo u nekoliko faza.o kojima se zajedno dogovaramo s ciljem da što prije postignete željene efekte.
Broj i vremenski okvir faza zavisi od veličine kompanije i kompleksnosti projektnog zadatka. Na tom polju činimo sve što je u našoj mogućnosti da bismo podatke iz postojeće baze migrirali u IMIS kako bi smanjili Vaše troškove ponovnog unosa.
Prije ili u toku same implementacije vršimo edukaciju neposrednih korisnika za korištenje IMIS-a. Za svaki IMIS modul dostavljamo korisničko uputstvo u štampanoj i elektronskoj formi. Proces edukacije se nikad ne završava – traje sve dok neposredni korisnik ima potrebu da još nešto nauči, primijeni nove module i funkcije ili da samostalno dizajnira izvještaje.

O fazama implementacije se zajedno s Vama dogovaramo s ciljem da što prije postignete željene efekte, te koristimo najbolju praksu kako Vam uvođenje novog informacionog sistema ne bi predstavljalo teret.