Obračun toplotne energije

ŠIFARNICI

MJESTO POTROŠNJE

NAPLATA IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJI

POSTROJENJA

Modul Obračun toplotne energije omogućava vođenje evidencije potrošača, mjesta mjerenja, obračuna i faktirisanja utrošene toplotne energije za pravna i fizička lica, naplate od potrošača, knjiženje obračuna i naplate u Glavnu knjigu, kao i prateće izvještavanje.

 • Zapisnik (ugovor) sa potrošačem o uključenju toplotne energije,
 • Zapisnik o isključenju toplotne energije,
 • Mjesto potrošnje (mjerenja) toplotne energije,
 • Hodogram (hod raznošenja) faktura,
 • Tarife,
 • Korekcije,
 • Obračun za određeni period, određena mjesta potrošnje, za različite tarife po odgovarajućim cijenama,
 • Masovna štampa faktura,
 • Automatsko knjiženje i evidencija u knjigu izlaznih faktura,
 • Rad naplatne službe-prijem uplata,
 • Prepoznavanje fakture po bar kodu, informacije o potrošaču,
 • Izvještaji o potrošnji, naplativosti: po ulazu, ulici, podstanici, kotlovnici.