Finansijska operativa

ŠIFARNICI

Šifarnik Periodičnosti služi za definiranje različitih rokova dospijeća vanstandardnih obaveza. Šifarnici Vrsta obaveze/potraživanja služi za definiranje svih vrsta obaveza/potraživanja koje se mogu pojaviti u jednoj organizaciji. Vrste plaćanja su šifarnik gdje se definiraju sve vrste plaćanja koje se koriste u organizaciji.

OBAVEZE

Vanstandardne obaveze služe da se evidentiraju obaveze koje ne nastaju na standardan način (knjiženjem u KUF) i razlikuju se od običnih obaveza. U Registru obaveza se nalaze sve obaveze organizacije bez obzira na njihov status. Uslov da se neka obaveza pronađe u registru obaveza je da bude proknjižena u nalog za knjiženje.

POTRAŽIVANJA

Vanstandardna potraživanja predstavljaju za organizaciju sva ona potraživanja koja nastaju spontano i na nedefiniran način. Registar potraživanja se puni prilikom generisanja promjena prodaje proizvoda ili usluga ili kreiranjem vanstandardnih potraživanja, a ista se realizuju importom izvoda i uplatama kupaca.

CASH MANAGEMENT

Predstavlja evidenciju koja je organizovana za obračunski period i po vrstama KUF-a, što omogućava razvrstavanje podataka za automatsko popunjavanje Obrasca P PDV. Ima opcionalnu funkciju automatskog knjiženja u Glavnu knjigu putem skupa šema knjiženja. Vodi se po principu poreskog dnevnika, a nakon što stavka KUF-a uđe u poresku prijavu nisu moguće izmjene. Ugrađena je i funkcija zaključivanja KUF-a za obračunski period.

PLATNI NALOZI

Predstavlja evidenciju koja je organizovana za obračunski period i po vrstama KUF-a, što omogućava razvrstavanje podataka za automatsko popunjavanje Obrasca P PDV. Ima opcionalnu funkciju automatskog knjiženja u Glavnu knjigu putem skupa šema knjiženja. Vodi se po principu poreskog dnevnika, a nakon što stavka KUF-a uđe u poresku prijavu nisu moguće izmjene. Ugrađena je i funkcija zaključivanja KUF-a za obračunski period.

USAGLAŠAVANJE

PDV prijava (Obrazac P PDV) predstavlja izvještaj koji je baziran na evidencijama KUF-a i KIF-a. Zbog praćenja sljedivosti omogućena je priprema i odobravanje poreske prijave. Odobravanje poreske prijave povlači za sobom nemogućnost naknadnih izmjena u evidencijama KUF-a i KIF-a za izvještajni period. Ugrađeno je automatsko popunjavanje poreske prijave u propisanom formatu i sadržaju.

Modul finansijska operativa služi za evidentiranje obaveza i potraživanja organizacije, import i usaglašavanje izvoda od banaka.

Šifarnik Periodičnosti služi za definiranje različitih rokova dospijeća vanstandardnih obaveza.
Šifarnici Vrsta obaveze/potraživanja služi za definiranje svih vrsta obaveza /potraživanja koje se mogu pojaviti u jednoj organizaciji
Vrste plaćanja su šifarnik gdje se definiraju sve vrste plaćanja koja se koriste u organizaciji.

Vanstandardne obaveze služe da se evidentiraju obaveze koje ne nastaju na standardan način (knjiženjem u KUF) i razlikuju se od običnih obaveza.
U Registru obaveza se nalaze sve obaveze organizacije bez obzira na njihov status. Uslov da se neka obaveza pronađe u registru obaveza je da bude proknjižena u nalog za knjiženje.

Vanstadardna potraživanja predstavljaju za organizaciju sva ona potraživanja koja nastaju spontano i na nedefiniran način.
Registar potraživanja se puni prilikom generisanja promjena prodaje proizvoda ili usluga ili kreiranjem vanstandardnih potraživanja, a ista se realizuju importom izvoda i uplatama kupaca.

Prijedlog za plaćanje je poslovna funkcija gdje je omogućen import prijedloga za plaćanje generisanih na nekom drugom mjestu ili nekom drugom softvare-u, te generisanje platnih naloga.
Pregled obaveza i potraživanja je poslovna funkcija gdje su prikazana sva nerealizovana potraživanja i obaveze, te služi za eventualne analize i upoređivanja potraživanja i obaveza.

Platni nalozi su fukcija koja daje uvid u datumski opseg i status platnih naloga (U pripremi, Generisan/Odštampan, Usaglašen, Neusaglašen/Poništen).

Poslovna funkcija pomoću koje se vrši importovanje bankarskih izvoda, usaglašavanje plaćenih i naplaćenih obaveza i potraživanja sa izvoda sa obavezama i potraživanjima