Mjenjačnica

IMPORT/UNOS KURSNE LISTE

Poslovnim funkcionalnostima omogućavamo direktan import kursnih lista banke poslovnog partnera, ali i ručni unos kursnih lista uz maksimalnu sigurnost (određivanje ovlaštenih osoba).

OBRAČUNSKI PODATAK KURSNE LISTE ZA VALUTU

Za posebne slučajeve frekventnih valuta poput Eura predviđena je posebna opcija Obračunski period kursne liste za valutu. Ovom opcijom definirate posebne uslove za određenu valutu (provizija otkup/prodaja, minimalna naknada za valutu).

OTKUP/PRODAJA STRANE GOTOVINE

Sam proces otkupa i prodaje valuta je veoma intuitivan i jednostavan putem poslovne funkcije Temeljnice blagajničkog dnevnika, gdje se odabirom vrste temeljnice (Otkup/Prodaja strane gotovine) automatski mijenjaju parametri ekrana i defaultno popunjavaju podaci za najčešće korištene valute.

ULAZ/IZLAZ GOTOVINE IZ MJENJAČNICE

Preko temeljnice mjenjačnice se također vrši uplata novca u mjenjačnicu, kao i isplata novca u banku. Sam proces pologa novca u banku je krajnje automatizovan, te je popraćen setom odgovarajućih izvještaja (Specifikacija predatih valuta po apoenima, Rekapitulacija predane gotovine strane valute, te Popis serijskih brojeva novčanica).

POSLOVNE FUNKCIJE POSEBNO PRILAGOĐENE RADU MJENJAČNICE

Modul Mjenjačnica vam nudi posebno prilagođene opcije za svakodnevno obavljanje mjenjačkog poslovanja. Za potrebe korisnika u modulu smo obezbijedili funkcionalnosti koje izlaze u susret korisnikovim poslovnim potrebama kao što je vidljivo na primjeru kreiranja kursnih razlika, kontrolnog evidentiranja serijskih brojeva apoena, te automatizovanog pologa novca u banku.

IZVJEŠTAJI

Visok nivo kontrole u okviru modula Mjenjačnica postižemo kroz posebno kreirane izvještaje (Dnevnik otkupa/prodaje stranih sredstava plaćanja, Rekapitulacija otkupa i prodaje strane gotovine za period, Dnevni izvještaj ovlaštenog mjenača o obavljenim mjenjačkim poslovima, Lista transakcija, Popis evidentiranih apoena za valute u periodu, Sumarni prikaz kursnih razlika u periodu, Analitički prikaz provizije na potvrde, itd).

Modul Mjenjačnica predstavlja posebnu poslovnu funkcionalnost IMIS-a, te je namijenjena ovlaštenim mjenjačima koji obavljaju poslove otkupa i prodaje stranih sredstava plaćanja.
Poslovnim funkcionalnostima omogućavamo direktan import kursnih lista banke poslovnog partnera, ali i ručni unos kursnih lista uz maksimalnu sigurnost (određivanje ovlaštenih osoba), definiranje raznolikih politika odnosno načina rada sa pojedinim valutama (provizija otkup/prodaja, minimalna naknada za valutu). Sam proces otkupa i prodaje valuta je veoma intuitivan i jednostavan putem poslovne funkcije Temeljnice blagajničkog dnevnika, gdje se odabirom vrste temeljnice (Ulaz gotovine u mjenjačnicu/Otkup strane gotovine/Prodaja strane gotovine/Izlaz gotovine iz mjenjačnice) automatski mijenjaju parametri ekrana i defaultno popunjavaju podaci za najčešće korištene valute.

Visok nivo kontrole u okviru modula Mjenjačnica postižemo kroz posebno kreirane izvještaje (Dnevnik otkupa/prodaje stranih sredstava plaćanja, Rekapitulacija otkupa i prodaje strane gotovine za period, Dnevni izvještaj ovlaštenog mjenjača o obavljenim mjenjačkim poslovima, Lista transakcija, Popis evidentiranih apoena za valute u periodu, Sumarni prikaz kursnih razlika u periodu, Analitički prikaz provizije na potvrde, itd).

gdje se prilikom zaključka dnevnika automatski generiše nalog za knjiženje

kroz dostupnost predefinisanih vrsta temeljnica kao što su Uplata gotovine u mjenjačnicu/Otkup strane gotovine/Prodaja strane gotovine/Isplata gotovine u banku

kroz mogućnost prilagodbe funkcionalnosti modula korisnikovim poslovnim potrebama kao što je vidljivo na primjeru poslovnih funkcionalnosti kreiranja kursnih razlika, te automatizovanog pologa novca u banku

kroz mogućnost kreiranja i dobijanja velikog broja izvještaja o prometu po prodajnim mjestima, kao i na nivou kompletnog preduzeća.

kroz mogućnost definiranja niza korisničkih prava koja odgovaraju stvarnim potrebama i radnim mjestima uposlenih (tako poslovođi možete dodijeliti posebna korisnička prava kako bi importovali/unosili kursne liste,unosili posebne uslove za određene valute itd.)

kroz jednostavan i efikasan način zaključivanja blagajničkog dnevnika, kao i saznavanja stanja mjenjačnice u svakom trenutku.