Maloprodaja

ŠIFARNICI

Najvažnija funkcija šifarnika je definiranje kasira i njihovih korisničkih imena, na osnovu kojih se vrše zaključci, te prati prodaja i promet maloprodajnih objekata.

PRODAJA

Poslovna funkcija omogućava operateru brzo i jednostavno saznavanje stanja artikala prilikom prodaje. Pruža mogućnost rada sa kartičnim poslovanje i davanjem različitih vrsta popusta u zavisnosti od vrsta kartica. Pruža mogućnost akcijskog poslovanja i praćenje hronologije akcija, te njihovog jednostavnog arhiviranja/aktiviranja. Pruža mogućnost velikog broja izvještaja o prometu, stanju i realizaciji maloprodajnih objekata.

INVENTURA

Poslovna funkcija pruža mogućnost parcijalnih i generalnih inventura, što povećava efikasnost poslovanja pošto ne zaustavlja rad prodajnog objekta. Inventura se može raditi za pojedinačni artikal, grupu artikala ili za cjelokupan asortiman maloprodajnog objekta.

Budite sigurni da ćete s IMIS-om kao sveobuhvatnim i fleksibilnim ERP rješenjem:

Implementirati potpuno integrisanu poslovnu aplikaciju

+

Povećati brzinu i efikasnost rada

+

Optimizirati zalihe

+

Povećati profitabilnost

+

Optimalno iskoristiti fleksibilnost sistema

+

Imati pravovremene i relevantne informacije

+

Akova ImpexiNovineElsatradeTočak

Modul Maloprodaja je kvalitetno i funkcionalno informaciono rješenje, pomoću kojeg funkcionira više stotina referentnih maloprodajnih lokacija. Modul omogućava upravljanje zalihama u maloprodajnim objektima, a korisniku pruža sigurnost i mogućnost da u svakom trenutku može pratiti svoje poslovanje. Sve promjene nastale pri maloprodajnim objektima se direktno i automatski generišu u Glavnoj knjizi i Upravljanju zalihama.

Najvažnija funkcija šifarnika je definiranje kasira i njihovih korisničkih imena, na osnovu kojih se vrše zaključci, te prati prodaja i promet maloprodajnih objekata.
Poslovna funkcija omogućava operateru lako i jednostavno saznavanje stanja artikala prilikom prodaje. Pruža mogućnost rada sa kartičnim poslovanje i davanjem različitih vrsta popusta u zavisnosti od vrsta kartica. Pruža mogućnost akcijskog poslovanja i praćenje hronologije akcija, te njihovog jednostavnog arhiviranja/aktiviranja. Pruža mogućnost velikog broja izvještaja o prometu, stanju i realizaciji maloprodajnih objekata.
Poslovna funkcija pruža mogućnost parcijalnih i generalnih inventura, što povećava efikasnost poslovanja pošto ne zaustavlja rad prodajnog objekta. Inventura se može raditi za pojedinačni artikal, grupu artikala ili za cjelokupan asortiman maloprodajnog objekta.
Punjenje/pražnjenje kasa je poslovna funkcija koja omogućava razdvajanje front od back offica, tako da POS samostalno prodaje i sva prodaja se automatski generira, te podliježe svim pravilima upravljanja zalihama.
Sav rad vezan za ulaze, promjenu cijena, odobravanje promjena vrši se u back office-u te se na taj način se ostvaruje velika autonomija prodajnog mjesta.