Stalna sredstva

STALNO SREDSTVO ŠIFARNICI

Šifarnik Nomenklatura omogućava da se stalna sredstva sistematično grupiraju preko zajedničkih svojstava. Šifarnik Revalorizacione grupe omogućava grupisanje stalnih sredstava po vrstama revalorizacije.

TRANSAKCIJSKI ŠIFARNICI

Šifarnik Transakcijski omogućava definiranje dokumenata s kojima će operater lako i jednostavno napraviti sve količinske i vrijednosne operacije vezane za stalna sredstva.

PROMJENE

Preko promjena se evidentiraju odgovarajući podaci o količinskim i/ili vrijednosnim elementima promjene na stalnom sredstvu. Definirane su sistemska amortizacija i sistemska indeksna revalorizacija koje izračunavaju zadate vrijednosti na principu dnevnog obračuna.

INVENTURA

Preko funkcije inventure pripremaju se inventurne liste za popis i obračun inventurnih razlika. Za fizički popis je omogućena upotreba prenosnog terminala učitavanjem inventurnog broja (EAN code) na stalnom sredstvu. Podaci o popisanim stalnim sredstvima se automatski prenose na osnovu čega se vrši upoređivanje sa knjiženim stanjem i izvode podaci o inventurnim razlikama (višak ili manjak).

ZAKLJUČAK GODINE

Funkcija zaključka godine omogućava automatsko formiranje početnog stanja za narednu godinu, a ujedno osigurava i kontinuitet evidencije stalnih sredstava.

IZVJEŠTAJI

Putem izvještaja se mogu dobiti različiti podaci i informacije o stanju i promjenama na stalnim sredstvima kombinovanjem uslova za izvještaj koji mogu predstavljati analitičku ili sintetizovanu analizu potrebnu za dalja izvještavanja zainteresovanih strana.

Program Stalna sredstva vam omogućava da vodite računovodstvo stalnih sredstava u smislu evidentiranja i praćenja podataka o stalnim sredstvima u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda, izvršenim dogradnjama na priznatim stalnim sredstvima, obračunatoj amortizaciji i revalorizaciji, smanjenju knjigovodstvene vrijednosti po osnovu djelomičnog otpisa, te izvršenom rashodovanju, odnosno otuđivanju stalnih sredstava. Direktno je povezan s glavnom knjigom.

Šifarnik Nomenklatura omogućava da se stalna sredstva sistematično grupiraju preko zajedničkih svojstava
Šifarnik Revalorizacione grupe omogućava grupisanje stalnih sredstava po vrstama revalorizacije.
Šifarnik Kalkulacijski omogućava da se definiraju finansijski pojmovi, vrste učesnika, način unosa podatka.
Šifarnik Transakcijski omogućava definiranje dokumenata s kojima će operater lako i jednostavno napraviti sve količinske i vrijednosne operacije vezane za stalna sredstva.

Preko promjena se evidentiraju odgovarajući podaci o količinskim i/ili vrijednosnim elementima promjene na stalnom sredstvu. Definirane su sistemska amortizacija i sistemska indeksna revalorizacija koje izračunavaju zadate vrijednosti na principu dnevnog obračuna.
Preko funkcije inventure pripremaju se inventurne liste za popis i obračun inventurnih razlika. Za fizički popis je omogućena upotreba prenosnog terminala učitavanjem inventurnog broja (EAN code) na stalnom sredstvu. Podaci se automatski prenose o popisanim stalnim sredstvima na bazi kojih se vrši upoređivanje sa knjiženim stanjem i izvode podaci o inventurnim razlikama (višak ili manjak)
Funkcija zaključka godine omogućava automatsko formiranje početnog stanja za narednu godinu, a ujedno osigurava i kontinuitet evidencije stalnih sredstava.
Putem izvještaja se mogu dobiti različiti podaci i informacije o stanju i promjenama na stalnim sredstvima kombinovanjem uslova za izvještaj koji mogu predstavljati analitičku ili sintetizovanu analizu potrebnu za dalja izvještavanja zainteresovanih strana.