Putni nalog

ŠIFARNICI

Šifarnici definiraju podatke vezane za benzinske pumpe, vrste putnog naloga, vrste goriva, troška i putnih naloga. Na šifarniku Vrste putnog naloga se određuje šema knjiženja, vrsta dokumenta i vrsta naloga na osnovu kojih će se vršiti knjiženje prilikom odobravanja obračuna putnog naloga.

PUTNI NALOG

Poslovna funkcija omogućava unos novih i pregled postojećih putnih naloga. Korisniku su na raspolaganju informacije o akontacijama, troškovima, stavkama putnog naloga, evidenciji utroška goriva, te mogućnost zaključivanja putnog naloga.

OBRAČUN PUTNIH NALOGA

Obračun putnih naloga se radi za period, za jednog uposlenika. Predmet obrade su svi zaključeni putni nalozi na kojima se dati uposlenik nalazio, bez obzira na kojoj je poziciji bio u samom putnom nalogu. Dodatno, izvještaji nude sve potrebne informacije za obračun putnih naloga.

IZVJEŠTAJI

Izvještaji omogućavaju različite preglede podataka o ukupnoj potrošnji goriva, obavljenim linijama (po vozaču, po vozilu, za period), o realizaciji (po vozaču, po vremenskom opsegu), cijeni kilometra vožnje i profitabilnosti vozila.

Modul Putni nalog omogućava evidentiranje različitih podataka neophodnih za neometano obavljanje linijskog saobraćaja.

Šifarnici definiraju podatke vezane za izostanke i zabrane uposlenika, benzinske pumpe, vrste putnog naloga, vrste goriva, razloge ler kilometara, registar voznog osoblja i pregled vozila.
Poslovna funkcija omogućava pregled unesenih rasporeda, te masovno generisanje putnih naloga. Dodatno, korisnik ima uvid i kontrolu plana rasporeda voznog osoblja.
Poslovna finkcija omogućava unos novih i pregled postojećih putnih naloga. Korisniku su na raspolaganju informacije o stavkama putnog naloga, evidenciji utroška goriva, te mogućnost zaključivanja putnog naloga.
Izvještaji omogućavaju različite preglede podataka o ukupnoj potrošnji goriva, obavljenim linijama (po vozaču, po vozilu, u period), o realizaciji (po vozaču, po vremenskom opsegu te po kontrolnom listu)