Apoteke

ŠIFARNICI

Šifarnici definiraju podatke vezane za zavod, zdravstvene ustanove, načine propisivanja, bolesti, osiguranike, ljekare, esencijalne liste, liste pomagala, ljekare specijaliste, poslovnice, prodajna mjesta, vrste zaključaka, plaćanja i faktura.

PRODAJA

Poslovnom funkcijom je omogućen uvid, kontrola i rad sa svakim aspektom izdavanja lijekova i medicinskih pomagala od izbora artikala, listi (komercijalne/esencijalne), atributa do popunjavanja recepata.

FAKTURA ZAVODU

Poslovna funkcija kojom je moguće unijeti novu fakturu zavodu, odabrati unijete recepte za fakturisanje, promijeniti status fakturi, stornirati fakturu te eksportovati fakturu zavodu.

IZVJEŠTAJI

Putem izvještaja moguće je dobiti listu zaključaka trgovanja (sa prikazom promjena/ prikazom prodaje i naplate) te rekapitulacije prodaje, recepata (po lijeku, ATC kodu, ljekaru ili pacijentu) te pomagala. Sve izvještaje je moguće eksportovati u Excel.

Višegodišnje iskustvo i uspješna saradnja s domaćim kompanijama koje se bave trgovinom lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima, rezultirali su ugradnjom niza pogodnosti u operativnom i izvještajnom segmentu IMIS modula Upravljanje zalihama i Apoteka.

Šifarnici definiraju podatke vezane za zavod, zdravstvene ustanove, načine propisivanja, bolesti, osiguranike, ljekare, esencijalne liste, liste pomagala, ljekare specijaliste, poslovnice, prodajna mjesta, vrste zaključaka, plaćanja i faktura.
Poslovnom funkcijom je omogućen uvid, kontrola i rad sa svakim aspektom izdavanja lijekova i medicinskih pomagala od izbora artikala, listi (komercijane/esencijalne), atributa do popunjavanja recepata.
Poslovna funkcija kojom je moguće unijeti novu fakturu zavodu, odabrati unijete recepte za fakturisanje, promijeniti status fakturi, stornirati fakturu te eksportovati fakturu zavodu.
Putem izvještaja moguće je dobiti listu
zaključaka trgovanja (sa prikazom promjena/ prikazom prodaje i naplate) te rekapitulacije prodaje, recepata (po lijeku, ATC kodu, ljekaru ili pacijentu) te pomagala. Sve izvještaje je moguće eksportovati u Excel.