Računovodstvo

RAČUNOVODSTVO: GLAVNA KNJIGA

Poslovna funkcija Knjiženje omogućava unos promjena grupiranih u dokumente i naloge za knjiženje. Osigurana je puna kontrola unosa prema prethodno zadatim parametrima. Pregled i pronalaženje dokumenata, naloga i stavki je osigurano kroz razne opcije i preko brojnih parametara. Poslovnom funkcijom Dnevnik knjiženja su kronološki obuhvaćene sve promjene na računima Glavne knjige.

RAČUNOVODSTVO: SUBANALITIČKA EVIDENCIJA

Subanalitička evidencija uspostavlja relacije između promjena u Glavnoj knjizi prema prethodno uspostavljenim relacijama konta prema subanalitikama: poslovnim partnerima, organizacionoj strukturi, uposlenicima, aktivnostima i radnim nalozima.

RAČUNOVODSTVO: ANALITIČKI IZVJEŠTAJI

Poslovna analiza se bavi izvještavanjem o računima Glavne knjige preko pripadajućih subanalitika i njihovom međusobnom ukrštanju. Također, izvještava o ročnosti ili dospjelosti potraživanja i obaveza. Knjigovodstveni izvještaji osiguravaju skup standardnih ali i propisanih izvještaja preko računa Glavne knjige i pripadajućih subanalitika.

RAČUNOVODSTVO: FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Poslovna funkcija Definiranje izvještaja omogućuje korisniku da samostalno dizajnira izvještaje u vidu tabela. Poslovna funkcija Generisanje izvještaja omogućuje da se podaci dobijaju u realnom vremenu, pri čemu izvještaji mogu biti na globalnom nivou, ali mogu ići i ka proizvoljnom broju analitičkih raščlanjivanja.

PDV EVIDENCIJA: KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

Predstavlja evidenciju koja je organizovana za obračunski period i po vrstama KUF-a, što omogućava razvrstavanje podataka za automatsko popunjavanje Obrasca P PDV. Ima opcionalnu funkciju automatskog knjiženja u Glavnu knjigu putem skupa šema knjiženja. Vodi se po principu poreskog dnevnika, a nakon što stavka KUF-a uđe u poresku prijavu nisu moguće izmjene. Ugrađena je i funkcija zaključivanja KUF-a za obračunski period.

PDV EVIDENCIJA: KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA

Predstavlja evidenciju koja je organizovana za obračunski period i po vrstama KIF-a. Omogućava razvrstavanje podataka za automatsko popunjavanje Obrasca P PDV. Ova evidencija se može ažurirati manuelno i/ili automatski kroz module. Vodi se po principu poreskog dnevnika, a nakon što stavka KIF-a uđe u poresku prijavu nisu moguće izmjene. Ugrađena je funkcija zaključivanja KIF-a za obračunski period.

PDV EVIDENCIJA: PDV PRIJAVA

PDV prijava (Obrazac P PDV) predstavlja izvještaj koji je baziran na evidencijama KUF-a i KIF-a. Zbog praćenja sljedivosti omogućena je priprema i odobravanje poreske prijave. Odobravanje poreske prijave povlači za sobom nemogućnost naknadnih izmjena u evidencijama KUF-a i KIF-a za izvještajni period. Ugrađeno je automatsko popunjavanje poreske prijave u propisanom formatu i sadržaju.

PDV EVIDENCIJA: ŠIFARNICI

Preko poslovnih funkcija Šifarnik vrste KUF-a i KIF-a omogućeno je definiranje vrsta KUF-a i KIF-a prema potrebama poslovanja specifičnog korisnika.

Modul Računovodstvo predstavlja centralizovani pristup za praćenje poslovnih promjena na računima glavne knjige. Poslovne promjene koje nastaju u drugim modulima (izvor) se automatski reflektiraju na ovaj modul shodno relacijama koje su uspostavljene preko kalkulacija i šema knjženja. Promjene koje su proknjižene iz drugih modula su obilježene prefiksom tog modula i dostupne su da se pregledaju, odobravaju ili vrate na kontrolu i nije ih moguće mijenjati osim kroz modul u kome su nastale.

Poslovna funkcija Knjiženje omogućava unos promjena grupiranih u dokumente i naloge za knjiženje. Osigurana je puna kontrola unosa prema prethodno zadatim parametrima. Pregled i pronalaženje dokumenata, naloga i stavki je osigurano kroz razne opcije i preko brojnih parametara.
Poslovnom funkcijom Dnevnik knjiženja su kronološki obuhvaćene sve promjene na računima glavne knjige.

Subanalitička evidencija uspostavlja relacije između promjena u glavnoj knjizi prema prethodno uspostavljenim relacijama konta prema subanalitikama: poslovnim partnerima, organizacionoj strukturi, uposlenicima, aktivnostima i radnim nalozima.

Poslovna analiza se bavi izvještavanjem o računima glavne knjige preko pripadajućih subanalitika i njihovom međusobnom ukrštanju. Također, izvještava o ročnosti ili dospjelosti potraživanja i obaveza.
Knjigovodstveni izvještaji osiguravaju skup standardnih ali i propisanih izvještaja preko računa glavne knjige i pripadajućih subanalitika.

Poslovna funkcija Definiranje izvještaja omogućuje korisniku da samostalno dizajnira izvještaje u vidu tabela.
Poslovna funkcija
Generisanje izvještaja omogućuje da se podaci dobijaju u realnom vremenu, pri čemu izvještaji mogu biti na globalnom nivou, ali mogu ići i ka proizvoljnom broju analitičkih raščlanjivanja.

Poreska evidencija

Modul Poreska evidencija na moderan i lak način omogućava vođenje propisanih evidencija po svim zakonskim standardima, tj. u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Preko poslovnih funkcija Šifarnik vrste KUF-a i KIF-a omogućeno je definiranje vrsta KUF-a i KIF-a prema potrebama poslovanja specifičnog korisnika.

Predstavlja evidenciju koja je organizovana za obračunski period i po vrstama KUF-a, što omogućava razvrstavanje podataka za automatsko popunjavanje Obrasca P PDV. Ima opcionalnu funkciju automatskog knjiženja u Glavnu knjigu putem skupa šema knjiženja. Vodi se po principu poreskog dnevnika, a nakon što stavka KUF-a uđe u poresku prijavu nisu moguće izmjene. Ugrađena je i funkcija zaključivanja KUF-a za obračunski period.

Predstavlja evidenciju koja je organizovana za obračunski period i po vrstama KIF-a. Omogućava razvrstavanje podataka za automatsko popunjavanje Obrasca P PDV. Ova evidencija se može ažurirati manuelno i/ili automatski kroz module. Vodi se po principu poreskog dnevnika, a nakon što stavka KIF-a uđe u poresku prijavu nisu moguće izmjene. Ugrađena je funkcija zaključivanja KIF-a za obračunski period.

PDV prijava (Obrazac P PDV) predstavlja izvještaj koji je baziran na evidencijama KUF-a i KIF-a. Zbog praćenja sljedivosti omogućena je priprema i odobravanje poreske prijave. Odobravanje poreske prijave povlači za sobom nemogućnost naknadnih izmjena u evidencijama KUF i KIF za izvještajni period. Ugrađeno je automatsko popunjavanje poreske prijave u propisanom formatu i sadržaju.