Nabavka

PLAN

STAVKA PLANA

POSTUPCI

REALIZACIJA

1

2

3

PREGLEDI

Modul Nabavka prati i vodi detaljnu evidenciju kompletnog procesa nabavke, te korisniku u svakom trenutku pruža pregled izvještaja vezanih za proces nabavke.

Poslovna funkcija omogućava unos pozicija plana i planova nabavke.
Za svaku poziciju (stavku) iz plana nabavke definiraju se planske vrijednost na godišnjem nivou.

Poslovna funkcija omogućava unos: postupaka, vrsta postupka i nabavke, statusa postupka, razloga poništenja postupka i odbacivanja ponude.
Funkcija Postupci dodatno omogućava i unos članova komisije, prigovor, žalbu, zahtjev za dostavu ponude i stavke postupka.

Ova funkcija omogućava realizaciju ugovora, odabir najpovoljnije ponude kao i detaljnu evidenciju pristiglih faktura.

Poslovna funkcija se sastoji od niza izvještaja koji omogućavaju detaljan pregled svih unesenih podataka vezanih za proces nabavke.